CEVRE SU Antiskalant - Tandem Su Yumuşatma Cihazı

Antiskalant

Antiskalant

Antiskalant; kireç önleyiciler, magnezyum, kalsiyum ve bikarbonatlar gibi bileşenlerin ters ozmoz sistemlerinin zarlarını tıkayabilecek yüzeylerde birikmesini önlemek için suya eklenen kimyasallardır.

Anti-scalant kelimesinin anlamına bakıldığında, İngilizce “anti” ve “scale” kelimelerinin birleşiminden türetilmiş bir kelime olup, “tartar ve kireç önleyici” benzeri bir kavramdır.

Girişte bahsettiğimiz üzere, ters ozmoz sistemleri suyun saflaştırılmasına yönelik sistemlerdir. Ters ozmoz sistemlerinin işleyişinde, su içerisindeki iyonlar(mineraller), ters ozmoz cihazının ürettiği su içerisinde yüksek miktarda azalırken, cihazın atık olarak bıraktığı su içerisindeki iyonlar ilk baştaki suyun asıl miktarının neredeyse dört katına çıkar.

Halbuki suyun iyon olarak içinde barındırabileceği mineral miktarı sınırlı olduğu için, burada fazla olan mineraller ters ozmoz membranları üzerinde kristalleşmekte ve membranların geçirgenliğini ve işleyişini bozmaktadır. Bu nedenle antiskalant kimyasalları aracılığıyla bu tıkanmanın ve işleyiş bozukluğunun önüne geçilmelidir.

Antiskalantlar ters ozmoz membranlarından en optimum şekilde faydalanılmasını sağlar.

Başa dön