CEVRE SU Ters Ozmoz - Tandem Su Yumuşatma Cihazı

Ters Ozmoz

Ters Ozmoz

Ters ozmoz teknolojisi canlılarda doğal olarak var olan osmos olayından geliştirilmiştir. Canlılarda organdan kana su geçişi anlamına gelir. Meydana gelen ters ozmos olayı çok yoğun ortama baskı uygulamasıyla suyun yoğun olmayan ortama geçmesi prensibine dayanır.

Ters Ozmoz sistemi bir su arıtma teknolojisidir ve en hassas membran filtrasyon sistemidir. Klasik su arıtma sistemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda ters ozmoz sistemleri kullanılmaktadır. Sudaki istenmeyen tüm mineraller ve tuzlar sudan ayrılarak saf su elde edilir.

Bunun için yüksek basınçlı membran kullanılır. Sudaki çözünmüş mineralleri, tuz komplekslerini, organik safsızlıkları ve katıları yüzde 99’a kadar giderir. Bu şekilde en yüksek kalitede içme veya kullanma suyu elde edersiniz.

Şu anda, çevre koşulları ve topoğrafya nedeniyle su kütleleri birçok yabancı maddeye maruz kalmakta ve su kütlelerinin su kalitesi bozulmaktadır. Tam bu noktada ozmoz sistemi suyu arındırır ve kullanım için en uygun hale getirir. Yüksek verimi nedeniyle çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.
Ters osmoz sistemlerinin başlıca uygulama alanları şunlardır:

Kimyasal proses suyu sistemin en çok kullanılan alanıdır. Uygulamada kimyasal bir arıtma yapılır ve bu alanda kullanılan su en saf seviyede tutularak istenilen sonuçlara ulaşılması kolaylaşır. İçme suyu başka bir uygulama alanıdır. Normalde mevcut olan içme suyu, bir sızma sistemi kullanılarak tüm görünmez zararlılardan temizlenir. Ayrıca doğal içme suyunun bulunmadığı alanlarda içme suyu elde etmek için infiltrasyon sistemleri kullanılabilir. Özellikle gemilerde, denizde uzun süre kalındığında veya yeterli içme suyu olmadığında deniz suyunun arıtılması gerektiğinde ozmoz sistemleri kullanılarak sağlıklı içme suyu üretilebilir. Deniz suyu arıtma ve tatlı su üretimi dünyada ters ozmoz sistemlerinin en sık kullanıldığı alanlardır. Tatlı suya erişimin imkansız veya zor olduğu durumlarda, temizleme sistemi kolayca tatlı su elde edebilir. Arıtma sistemlerinin sıklıkla kullanıldığı bir diğer alan da enerji santralleridir. “Sızma Sistemleri” ilaç sanayi, kimya sanayi, baskılı devre kartları, elektronik kartlar, fotoğraf işleme, metal işleme ve kaplama, yiyecek, içecek vb. sektörlerde proses suyu elde etmede büyük başarı ile kullanılmaktadır.

Başa dön